trfhtgfhtzhth
       
 

DELAVNICE

 

Izvajam klekljarske delavnice za otroke in odrasle. Na njih na preprost in razumljiv način prikazujem umetnost klekljanja z namenom spoznavanja in ohranjanja kulturne dediščine. Program delavnice vsebuje razstavo čipk vstavljenih v različne uporabne in estetske izdelke, predstavitev klekljanja, prikaz in opis materialov in orodja za izdelavo čipk ter praktičen prikaz in kratko učenje klekljanja. Namen klekljarskih delavnic je seznaniti otroke in odrasle s staro slovensko obrtjo – klekljanjem, umetnostjo, ki spada med dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine.

 

Od leta 2004 sem izvedla že skoraj sto delavnic klekljanja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, zavodih, mladinskih centrih, centrih za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, muzejih, v prodajnih centrih, na trgih in drugod. V albumu so fotografije z nekaterih mojih delavnic.

 

FOTO ALBUM